เกี่ยวกับมิกซ์เนอรัล

Mixneral ช่วยสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน รวมถึงกลิ่นต่างๆที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง โดยจะสลายกลิ่นได้ภายใน 3-5 นาที ไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปกลบกลิ่นเหมือนลูกเหม็น หรือน้ำหอมทั่วไปและที่สำคัญปลอดภัยมาก เราสร้างกลิ่นสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี

Mixneral ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ดับกลิ่นอึและฉี่ สัตว์เลี้ยง

อาบน้ำสัตว์เลี้ยง

ทำความสะอาดกรงสัตว์

ใส่กระบะทรายแมว

ซักผ้าปูรองนอน

ทำความสะอาดบ้าน

สลายกลิ่นท่อระบายน้ำ

ทำความสะอาดห้องน้ำ

ใบรับรองมาตรฐานสินค้า

หนังสือรับรองจากอย. ว่า Mixneral ไม่เข้าข่ายวัตถุอันตราย

หนังสือรับรองความปลอดภัยด้านรังสีวิทยา

SDS (Safety Data Sheet)

หนังสือรับรองความปลอดภัยทางด้านช่องปาก

หนังสือรับรองว่า Mixneral ไม่เป็นพิษเฉียบพลันทางด้านผิวหนัง