Home News and Events

Category: News and Events

Post
13 เมืองใหญ่จีนห้ามขาด ขยายธุรกิจแชร์จักรยาน

13 เมืองใหญ่จีนห้ามขาด ขยายธุรกิจแชร์จักรยาน

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 13เมืองใหญ่จีนห้ามขาด ขยายธุรกิจแชร์จักรยาน หวังบรรเทาปัญหารถติด...

Post
โครงการ ‘พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกัน’

โครงการ ‘พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกัน’

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ภายใต้โครงการ ‘พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น)...