สลายกลิ่นเน่าเหม็น ภายใน 3 นาที
กลิ่นสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี